zobacz jak tu trafić

Galeria 2: Pierwsze spotkania, 965–1500

W scenie z ołtarza Wita Stwosza Jezus dyskutuje z rabinamiRabinnauczyciel judaizmu i przywódca duchowy zgromadzenia wiernych, mający upoważnienie do rozstrzygania kwestii wynikających z halachy. Rabin jest jednym z najważniejszych urzędników gminy żydowskiej, m.in. przewodniczy rozprawom sądu żydowskiego (hebr. bejt din), udziela ślubów, stwierdza koszerność. w Świątyni. To symboliczna debata między judaizmem a chrześcijaństwem. Wyznawcy obu religii uważają Biblię hebrajskąHebrajskizarówno święty język religii i nauki żydowskiej, jak i jego nowoczesna wersja powstała w XIX w., która stała się oficjalnym językiem Państwa Izrael. za świętą księgę, lecz interpretują ją inaczej. Żydzi w odróżnieniu od chrześcijan nie uznają Nowego Testamentu. Kościół akceptował Żydów, ponieważ byli świadkami życia i męczeństwa Jezusa. Mieli jednak zajmować niższą pozycję wobec chrześcijan, gdyż nie uznali Jezusa za Mesjasza.