zobacz jak tu trafić

Galeria 6: Na żydowskiej ulicy, 1918–1939

Wesele córki cadykaCadyk(w jidysz: rebe) – dosłownie: „sprawiedliwy”; charyzmatyczny przywódca religijny w chasydyzmie. Zwolennicy uważają cadyków za pośredników między Bogiem i wiernymi. z Bobowej w marcu 1931 r. było tak spektakularnym wydarzeniem, że polska agencja fotograficzna „Światowid” wysłała fotografa, by uwiecznił uroczystość. Do Bobowej zjechały tysiące chasydówChasydyzmruch mistyczny powstały w XVIII w. na Podolu. Jego celem była odnowa religijności Żydów. Za twórcę ruchu uważa się Izraela ben Eliezera, zwanego Baal Szem Tow (Beszt). Podstawą chasydyzmu jest ekstatyczna pobożność wyrażana m.in. w modlitwach, śpiewie, tańcu. Zwolennicy tego ruchu, zwani chasydami, gromadzili się wokół cadyków.. Witali ich Żydzi na koniach przebrani za „kozaków”. „U nas taki zwyczaj, że na wesele przebierają się Żydzi za kozaków, krakusów, ułanów i huzarów, żeby było wesoło i żeby nastrój był purimowy” – tłumaczyli reporterowi „Nowego Dziennika”. Radosny korowód, przy wtórze muzyki, dotarł do baldachimu zwanego chupą, gdzie odbyła się ceremonia zaślubin. Fotoreportaż o weselu ukazał się w polskiej i żydowskiej prasie w kraju i za granicą.