zobacz jak tu trafić

Galeria 6: Na Żydowskiej ulicy, 1918–1939

Porywające wykonanie Di szwue (Przysięgi) z 1940 roku jest najwcześniejszym znanym nagraniem hymnu Bundu, śpiewanego podczas zebrań i demonstracji. Słowa pieśni napisał w 1902 roku Szymon An-ski, autor Dybuka. Bund, utworzony w 1897 roku ruch walczący o prawa robotników, uznawał język i kulturę jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi.  za podstawę tożsamości Żydów. W gablocie po lewej stronie znajduje się papierośnica podarowana w 1917 roku przywódcy Bundu, Włodzimierzowi Medemowi. Na papierośnicy wygrawerowano miniaturę pierwszej strony tygodnika „Lebnsfragn” (Problemy życia) założonego przez Medema w czasie I wojny światowej.

odtwórz audio

Posłuchaj hymnu Bundu, Di szwue (Przysięga)