zobacz jak tu trafić

Galeria 8: Powojnie, 1944 do dziś

„Uważam, że istnieje jedyne rozwiązanie sprawy żydowskiej: albo własne państwo – Palestyna, albo zupełna asymilacja” – to jedna z kilkuset odpowiedzi na ankietę rozesłaną przez Sarę Hurwic do polskich Żydów w 1948 roku. Wyniki ankiety stały się podstawą pracy doktorskiej Sary, poruszającej m.in. takie problemy jak postawa wobec religii, języka, zmiana imienia, asymilacja, antysemityzm, emigracja, powstanie państwa Izrael. Hurwic opublikowała swoją pracę dopiero w 1986 roku w Izraelu (po angielsku). Książka ukazała się w Polsce w 1996 roku, kilka lat po upadku komunizmu. Stanowi unikalny dokument postaw i poglądów polskich Żydów ocalałych z Zagłady.