zobacz jak tu trafić

Galeria 7: Zagłada, 1939–1944

Poezja i piosenki pomagały znosić trudne warunki panujące w getcie warszawskim. Utwór Kulis to skarga żydowskiego rikszarza: „Na jednej z trójkołowych ryksz siedzi sobie Żyd. Niezmordowanie kręci. Nada się do zawodu. […] Cierpiał i łzy też łykał. Każdej ze swych codziennych trosk jednak umyka”. Sz. Szejnkinder napisał słowa w jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi. , które śpiewano, upodabniając dźwięki do „chińskich”. Diana Blumenfeld, która śpiewała utwór w teatrach getta, po wojnie nagrała go dla Polskiego Radia. Możesz posłuchać tego wykonania zestawionego z niemieckim filmem pokazującym żydowskich rikszarzy w getcie.