zobacz jak tu trafić

Galeria 7: Zagłada, 1939–1944

„Wszyscy […] Żydzi, którzy zginęli z rąk oprawców, są męczennikami, […] nawet jeśli nie zmuszano ich do porzucenia wiary” – pisał rabinRabinnauczyciel judaizmu i przywódca duchowy zgromadzenia wiernych, mający upoważnienie do rozstrzygania kwestii wynikających z halachy. Rabin jest jednym z najważniejszych urzędników gminy żydowskiej, m.in. przewodniczy rozprawom sądu żydowskiego (hebr. bejt din), udziela ślubów, stwierdza koszerność. Szymon Huberband, członek Oneg Szabat, podziemnej organizacji w getcie warszawskim. Zapoznaj się z fragmentami z dzienników, w których Żydzi opisywali, jak starali się przestrzegać zasad judaizmu w czasie Zagłady. Niemcy niszczyli synagogiSynagoga(bóżnica, szul) – żydowski dom modlitwy. Zgodnie z tradycją kobiety zasiadają w osobnej części synagogi., profanowali cmentarze, zakazywali uboju rytualnego. Życie religijne przeszło do podziemia. Także ochrzczonym Żydom Niemcy kazali przenieść się do getta. Działały w nim dwa katolickie kościoły.