zobacz jak tu trafić

Galeria 8: Powojnie, 1944 do dziś

Do ankiety wysłanej w 1948 roku do Żydów w Łodzi, Dzierżoniowie i Warszawie Sara Hurwic (później Irena Nowakowska) włączyła pytanie: „w którym języku myśli najswobodniej?” Z 817 odpowiedzi Sara wywnioskowała, że 84% ankietowanych znało jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi. , ale to język polski cieszył się większą popularnością wśród Żydów. Usiądź przy  biurku Sary i przeczytaj na ekranie interaktywnym, jakich odpowiedzi na temat języka jidysz udzielali ankietowani.