zobacz jak tu trafić

Galeria 8: Powojnie, 1944 do dziś

Obejrzyj archiwalny film przedstawiający uroczysty pochówek zwojów ToryToraw wąskim znaczeniu to nazwa pierwszych pięciu Ksiąg Biblii. Zwój Tory z wypisanym ręcznie tekstem Pięcioksięgu jest najświętszym obiektem judaizmu. W szerszym rozumieniu Tora oznacza całość nauczania religijnego i tradycji judaizmu, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej., sprofanowanych przez Niemców w czasie okupacji. Znaleziono je po wojnie na terenie byłego getta w Łodzi i pogrzebano na cmentarzu żydowskim. Zwoje Tory należy traktować z takim samym szacunkiem, jak ludzkie ciało, a w przypadku zniszczenia trzeba je pochować lub złożyć w bezpiecznym miejscu. Po ekshumacjach z masowych grobów także ludzkim szczątkom wyprawiano prawdziwe pogrzeby. Posłuchaj kantoraKantor(chazan) – urzędnik synagogalny prowadzący nabożeństwa, także w formie śpiewów. Nabożeństwo może również prowadzić rabin lub inny członek minjanu, także osoba świecka. śpiewającego modlitwę za dusze zmarłych El mole rachamim (Boże pełen miłosierdzia).