zobacz jak tu trafić

Galeria 8: Powojnie, 1944 do dziś

Wprowadzona przez komunistyczną władzę zasada twórczości “narodowej w formie, socjalistycznej w treści”, choć ograniczająca dla kultury, umożliwiła publikowanie książek w języku jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi. . W Polsce powstało drugie największe na świecie wydawnictwo książek w jidysz. Idysz Buch publikowało nie tylko książki propagandowe (choć to zapewniało mu rację bytu), ale również podręczniki, dzieła klasyków literatury jidysz i przekłady dzieł polskich, w tym poezję Juliana Tuwima dla dzieci. Publikacje Idysz Buch obejrzysz w interaktywnej biblioteczce stojącej w przestrzeni inspirowanej wyglądem klubów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (TSKŻ) w latach 50. Po nastaniu stalinizmu TSKŻ stało się jedyną oficjalną organizacją  żydowską, a prowadzone przez nią kluby stanowiły centrum życia żydowskiego.