zobacz jak tu trafić

Galeria 3: Paradisus Iudaeorum, 1565–1648

Dotknij pnia drzewa i jego gałęzi na interaktywnym stole pośrodku biblioteki i poznaj historię TalmuduTalmudzbiór praw żydowskich (halacha) i komentarzy (midraszy) do Tory. Talmud składa się z Miszny (dotyczącej przestrzegania przykazań wywiedzionych z Tory) i Gemary (zawierającej rabiniczne interpretacje Miszny). Talmud powstawał między III a V w. n.e. w Palestynie i Babilonii. Talmud Babiloński jest obszerniejszy i powszechniejszy niż Talmud Jerozolimski, powstały w Palestynie., najważniejszego zbioru żydowskich praw religijnych wraz z komentarzami. Pień symbolizuje ToręToraw wąskim znaczeniu to nazwa pierwszych pięciu Ksiąg Biblii. Zwój Tory z wypisanym ręcznie tekstem Pięcioksięgu jest najświętszym obiektem judaizmu. W szerszym rozumieniu Tora oznacza całość nauczania religijnego i tradycji judaizmu, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej., czyli pięć pierwszych ksiąg Biblii. Gałęzie to wyrastające z Tory teksty religijne, które tworzą Talmud. Życie poświęcone studiowaniu Talmudu było ideałem dla wielu Żydów.