zobacz jak tu trafić

Galeria 4: Miasteczko, 1648–1772

Najpopularniejszą książką w języku jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi.  było Cene urene autorstwa Jakuba ben Izaaka Aszkenazego z Janowa Lubelskiego. Tytuł pochodzi z fragmentu Pieśni nad Pieśniami: „Wyjdźcie, córki jerozolimskie, spójrzcie”. Skierowane do kobiet, Cene urene zawierało streszczenie tygodniowych czytań ToryToraw wąskim znaczeniu to nazwa pierwszych pięciu Ksiąg Biblii. Zwój Tory z wypisanym ręcznie tekstem Pięcioksięgu jest najświętszym obiektem judaizmu. W szerszym rozumieniu Tora oznacza całość nauczania religijnego i tradycji judaizmu, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej., skrócone i uproszczone komentarze oraz pouczające historie. Późniejsze wydania wzbogacono ilustracjami. Matki czytały fragmenty Cene urene podczas szabatuSzabat(jid. szabes) – dzień odpoczynku trwający od zachodu słońca w piątek i kończący się krótko po zachodzie słońca w sobotę. W tym czasie praca jest zabroniona. i świąt, przytaczając zawarte w nich opowieści dzieciom. Najstarsze znane wydanie książki pochodzi z 1622 roku.