zobacz jak tu trafić

Galeria 4: Miasteczko, 1648–1772

Cene urene to jedna z najpopularniejszych książek napisanych w języku jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi. . Autor przetłumaczył i zaadoptował teksty biblijne oraz opatrzył je przystępnymi komentarzami. Kobiety, które z reguły nie znały hebrajskiegoHebrajskizarówno święty język religii i nauki żydowskiej, jak i jego nowoczesna wersja powstała w XIX w., która stała się oficjalnym językiem Państwa Izrael., czytały Cene urene, nazywane „Biblią kobiecą”, w szabatSzabat(jid. szabes) – dzień odpoczynku trwający od zachodu słońca w piątek i kończący się krótko po zachodzie słońca w sobotę. W tym czasie praca jest zabroniona. i święta. Oryginalny ilustrowany egzemplarz z XVIII w. znajdziesz w kredensie obok rytualnych przedmiotów: świeczników zapalanych na szabat i święta, srebrnego kielicha służącego do błogosławieństwa wina i lampy oliwnej używanej w święto Chanuka.