zobacz jak tu trafić

Galeria 4: Miasteczko, 1648–1772

Ten pięknie oprawiony modlitewnik mógł stanowić prezent ślubny lub zaręczynowy. W jednej oprawie znalazły się dwie księgi modlitw (z 1734 i 1763 roku) oraz tchine, modlitwa błagalna. Podobnie wytwornych modlitewników kobiety używały podczas świąt i specjalnych okazji – np. przy pierwszej po porodzie wizycie w synagodzeSynagoga(bóżnica, szul) – żydowski dom modlitwy. Zgodnie z tradycją kobiety zasiadają w osobnej części synagogi.. Od XVI wieku kobiety coraz częściej przychodziły do synagog. Wkrótce utworzono w nich tzw. babińce, specjalne sekcje dla kobiet. Zdarzało się, że bardziej wykształcone kobiety prowadziły modlitwy dla słabiej rozumiejących język hebrajskiHebrajskizarówno święty język religii i nauki żydowskiej, jak i jego nowoczesna wersja powstała w XIX w., która stała się oficjalnym językiem Państwa Izrael..