zobacz jak tu trafić

Galeria 5: Wyzwania Nowoczesności, 1772–1914

Władcy Prus, Austrii i Rosji patrzą z portretów na pusty tron polskiego króla. Pomiędzy 1772 a 1795 rokiem dokonali rozbiorów Rzeczypospolitej, która w następstwie zniknęła z politycznej mapy Europy. Oznaczało to, że polscy Żydzi stali się poddanymi trzech silnie i centralistycznie zarządzanych mocarstw. Usiądź na jednym z tronów wokół interaktywnego stołu, by dowiedzieć się o prawach regulujących szczegółowe aspekty życia Żydów pod zaborami. Mapy na ścianach sali prezentują podział polityczny tej części Europy, który przetrwa do I wojny światowej.

odtwórz audio

Aleksander Linowski, Oda do Polaków pisana w miesiącu lutym 1792