zobacz jak tu trafić

Galeria 6: Na żydowskiej ulicy, 1918–1939

Przejdź gwarną ulicą dużego miasta międzywojennej Polski, przyglądając się projekcjom na fasadach budynków. To właśnie w miastach i miasteczkach skupiało się wówczas żydowskie życie polityczne, kulturalne i ekonomiczne, a sformułowanie di jidysze gas – „żydowska ulica” –  w sensie metaforycznym oznaczało też „żydowski świat”. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej i antysemityzmu, był to okres politycznego rozkwitu i rozwoju kultury żydowskiej w językach jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi. , hebrajskimHebrajskizarówno święty język religii i nauki żydowskiej, jak i jego nowoczesna wersja powstała w XIX w., która stała się oficjalnym językiem Państwa Izrael. i polskim.  Z ulicy wejdź do pomieszczeń poświęconych kulturze oraz aktywności politycznej Żydów.

odtwórz audio

Odgłosy ulicy