zobacz jak tu trafić

Galeria 7: Zagłada, 1939–1944

Spośród ponad 600 gett utworzonych w okupowanej Polsce getto warszawskie było największym zarówno ze względu na rozmiar, jak i liczbę osadzonych, sięgającą 450 000 osób w okresie pomiędzy październikiem 1940 roku i majem 1943 roku. Na ścianach znajdziesz cytaty z dzienników Emanuela Ringelbluma i Adama Czerniakowa, którzy są narratorami w tej przestrzeni. Czerniaków był przewodniczącym Judenratu, Rady Żydowskiej, powołanej przez Niemców do zarządzania gettem. Ringelblum to historyk i twórca tajnego archiwum, zwanego Oneg Szabat, którego misją było udokumentowanie wszystkich aspektów życia getta. Zgromadzone w nim dokumenty stały się podstawą prezentacji getta warszawskiego na wystawie.