zobacz jak tu trafić

Galeria 5: Wyzwania Nowoczesności, 1772–1914

„Pieczołowicie zebrałam na tych pożółkłych kartach istotne wydarzenia i ogromne przeobrażenia kulturowe, jakich doświadczyło żydowskie społeczeństwo” – tak Paulina Wengeroff rozpoczyna swoje wspomnienia opublikowane w 1910 roku, gdy miała 77 lat. Urodzona jako Pesełe Epstein, Wengeroff była wychowana w zamożnej i religijnej rodzinie w Brześciu Litewskim. Poślubiła chasydaChasydyzmruch mistyczny powstały w XVIII w. na Podolu. Jego celem była odnowa religijności Żydów. Za twórcę ruchu uważa się Izraela ben Eliezera, zwanego Baal Szem Tow (Beszt). Podstawą chasydyzmu jest ekstatyczna pobożność wyrażana m.in. w modlitwach, śpiewie, tańcu. Zwolennicy tego ruchu, zwani chasydami, gromadzili się wokół cadyków., który stopniowo odchodził od tradycji, porzucił charakterystyczny strój i koszernąKoszerność(hebr. kaszrut) – zasady dotyczące rytualnej czystości pożywienia, wywiedzione z biblijnej Księgi Kapłańskiej. Z nich wynika m.in. zakaz łączenia mięsa z mlekiem czy spożywania mięsa niektórych zwierząt. Zasady odnoszą się także do sposobu, w jaki zwierzę powinno być zabite, a jego mięso przygotowane. Jedzenie zgodne z tymi zasadami jest koszerne. dietę. Niektóre z dzieci Wengeroffów przeszły na chrześcijaństwo, by móc kształcić się w instytucjach niechętnych przyjmowaniu Żydów. Paulina ubolewała nad utratą tradycji, uważając, że zbyt wysoką cenę trzeba płacić za modernizację. Fragmenty jej wspomnień stanowią komentarz do opisu ceremonii zaślubin w tej części wystawy.