zobacz jak tu trafić

Galeria 5: Wyzwania nowoczesności, 1772–1914

Jednym z pierwszym filmów pokazujących przedstawienie teatralne w języku jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi.  jest Szulamis z 1916 roku, operetka Abrahama Goldfadena, zwanego ojcem teatru jidysz. Wiele z jego sztuk wystawiał Teatr Gimpla we Lwowie, pierwszy teatr jidysz. Część przedstawień wyreżyserował tu sam Goldfaden. Przedstawiony film został wzbogacony o oryginalne nagrania piosenek śpiewanych w jidysz przez aktorów Teatru Gimpla. Między 1904 a 1911 rokiem jego artyści zrealizowali około 600 nagrań. O wyższy poziom artystyczny przedstawień upominała się Ester Rachel Kamińska, zwana matką teatru jidysz. W 1909 roku, w Warszawie utworzyła pierwszy stały teatr jidysz o ambitnym repertuarze.