zobacz jak tu trafić

Galeria 5: Wyzwania Nowoczesności, 1772–1914

W multimedialnej prezentacji zobacz kwitle – kartki z prośbami, które chasydziChasydyzmruch mistyczny powstały w XVIII w. na Podolu. Jego celem była odnowa religijności Żydów. Za twórcę ruchu uważa się Izraela ben Eliezera, zwanego Baal Szem Tow (Beszt). Podstawą chasydyzmu jest ekstatyczna pobożność wyrażana m.in. w modlitwach, śpiewie, tańcu. Zwolennicy tego ruchu, zwani chasydami, gromadzili się wokół cadyków. przekazują cadykowiCadyk(w jidysz: rebe) – dosłownie: „sprawiedliwy”; charyzmatyczny przywódca religijny w chasydyzmie. Zwolennicy uważają cadyków za pośredników między Bogiem i wiernymi. w nadziei, że pomoże on rozwiązać ich problemy. W odpowiedzi cadyk daje im poradę, błogosławieństwo lub amulet. Kwitle są wyrazem wiary we wstawiennictwo cadyka u Boga. Prezentowane tu kartki to wybór z 6000 kwitli wysłanych do cadyka Eliasza Guttmachera z 707 miejscowości w latach 1873–1874. Chasydyzm, mistyczny ruch odnowy religijnej powstały w XVIII w. na Podolu, rozwijał się dynamicznie przez cały XIX w.

odtwórz audio

Nigunim, melodie nucone przez chasydów, miały ułatwiać kontakt z Bogiem.