zobacz jak tu trafić

Galeria 6: Na Żydowskiej ulicy, 1918–1939

„Język jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi.  został uznany za terytorium, samozwańczą republikę ze stolicą w Wilnie” a „JIWO jest naukową akademią tego terytorium” – pisał Noach Pryłucki w 1935 roku. Żydowski Instytut Naukowy JIWO nawoływał do podjęcia wysiłków w celu dokumentowania języka i kultury jidysz: „Pomóżcie nam zbierać skarby żydowskiej twórczości ludowej! W miastach i miasteczkach na całym świecie, gdzie żywy jest język jidysz, gdzie rozbrzmiewa żydowska piosenka, gdzie opowiada się po żydowsku i gdzie żydowskie zwyczaje nie są jeszcze całkiem wyparte – wszędzie tam rozrzucone są skarby naszej ludowej twórczości. Nie straćmy ich!” Przy interaktywnym stanowisku poświęconym dokumentowaniu żydowskiej twórczości ludowej sam stań się zbieraczem folkloru!