zobacz jak tu trafić

Galeria 5: Wyzwania Nowoczesności, 1772–1914

„Żydowski smutek? Nie mogę znaleźć w mym sercu specjalnego miejsca dla żydowskiego getta (…) Domem moim jest cały świat – gdziekolwiek są chmury, ptaki i ludzkie łzy” – pisała Róża Luksemburg (1871–1919), teoretyczka marksizmu i działaczka. Urodziła się w średnio zamożnej rodzinie żydowskiej w Zamościu. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Warszawie. Za działalność w organizacji socjalistycznej “Proletariat” została zmuszona do opuszczenia Warszawy. W Zurychu obroniła pracę doktorską na temat rozwoju przemysłowego Polski, szczególnie skupiając się na sytuacji łódzkich włókniarzy. Była współtwórczynią partii Socjal-Demokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL).