zobacz jak tu trafić

Galeria 5: Wyzwania Nowoczesności, 1772–1914

Wielka SynagogaSynagoga(bóżnica, szul) – żydowski dom modlitwy. Zgodnie z tradycją kobiety zasiadają w osobnej części synagogi. na Tłomackiem w Warszawie, otwarta w 1878 r., była dumą postępowych Żydów. Uczęszczali do niej „Polacy wyznania mojżeszowego” – Żydzi, którzy utożsamiali się z polskim językiem i kulturą, i wierzyli w integrację z polskim społeczeństwem. Kazania w Wielkiej Synagodze wygłaszano po polsku, ale obrzędy nadal odbywały się po hebrajskuHebrajskizarówno święty język religii i nauki żydowskiej, jak i jego nowoczesna wersja powstała w XIX w., która stała się oficjalnym językiem Państwa Izrael.. Kobiety zasiadały w osobnej galerii. Posłuchaj głosu Gerszona Siroty, kantoraKantor(chazan) – urzędnik synagogalny prowadzący nabożeństwa, także w formie śpiewów. Nabożeństwo może również prowadzić rabin lub inny członek minjanu, także osoba świecka. Wielkiej Synagogi – pierwszego, który nagrał swój śpiew.

odtwórz audio

Głos Gerszona Siroty, kantora Wielkiej Synagogi