zobacz jak tu trafić

Galeria 6: Na Żydowskiej ulicy, 1918–1939

Nauka w języku jidyszJidyszcodzienny język Żydów aszkenazyjskich, ukształtowany pod wpływem języka niemieckiego, hebrajskiego, aramejskiego, dialektów judeo-romańskich i języków słowiańskich. Początki jidysz sięgają średniowiecznej Nadrenii. Przed II wojną światową posługiwało się nim około 13 milionów ludzi.  była priorytetem dla działaczy na rzecz rozwoju kultury żydowskiej w diasporzeDiasporaokreślenie używane dla wszystkich Żydów mieszkających poza Ziemią Izraela.. W 1921 roku powstała w Warszawie Centralna Żydowska Organizacja Szkolna CISZO. Powołane przez CISZO szkoły prowadzili głównie działacze Bundu, żydowskiego ruchu robotniczego, oraz partii syjonistycznej Poalej Syjon Lewica. Propagowano w nich świecką kulturę opartą na ideach socjalizmu. W późnych latach 20. CISZO prowadziło szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły wieczorowe, sześć szkół średnich oraz seminarium dla nauczycieli w Wilnie, posiadając łącznie 219 placówek. Otwórz jedną ze szkolnych ławek, by dowiedzieć się, jak działał system szkolnictwa w języku jidysz, oglądając pocztówki, zeszyty i prace uczniów.

odtwórz audio

Nauka alfabetu w jidysz