zobacz jak tu trafić

Galeria 2: Pierwsze Spotkania, 965–1500

Rachela Fiszel była głową wpływowej rodziny żydowskiej zamieszkałej w Krakowie i w Kazimierzu między XV i XVI wiekiem. Po śmierci męża w 1489 roku przejęła rodzinny interes i stała się bankierką królów: Kazimierza Jagiellończyka (ten pozwolił jej nawet na bicie monety z własnego metalu) i jego synów – Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka. Rachela prowadziła własne interesy jeszcze jako mężatka. W 1483 roku kupiła kamienicę przy ulicy Szpiglarskiej. Gdy transakcję uznano za nielegalną, zdemolowała wnętrze budynku, za co wytoczono jej proces. Rachela przyczyniła się do wzrostu prestiżu rodziny Fiszlów, wydając swoją córkę za Jakuba Polaka, pierwszego sławnego żydowskiego uczonego działającego w Polsce.