Jidysz, język Żydów aszkenazyjskich, jest mieszanką języka staroniemieckiego, hebrajskiego i aramejskiego z elementami języków romańskich i słowiańskich. Rozwinął się w średniowieczu, głównie na terenie dzisiejszych Niemiec. Przed Zagładą był językiem codziennym około 13 milionów ludzi. Dziś jidysz posługuje się niespełna milion osób.